BACKGROUND FILMS

Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské (…)

KOMUNISMUS A SÍŤ ANEB KONEC ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE

FILMOVÁ ESEJ KARLA VACHKA
STOPÁŽ 335 MIN VE ČTYŘECH DĚJSTVÍCH

KOPRODUKCE S ATELIER.DOC (SLOVENSKO), ČESKOU TELEVIZÍ A UPP

PODPOŘENO STÁTNÍM FONDEM KINEMATOGRAFIE a SLOVENSKÝM AUDIOVIZUÁLNÍM FONDEM

SCÉNÁŘ A REŽIE: KAREL VACHEK
KAMERA: KAREL SLACH
STŘIH: RENATA PAŘEZOVÁ, HELENA PAPÍRNÍKOVÁ
ZVUK: DUŠAN KOZÁK
VEDOUCÍ PRODUKCE: KLÁRA ŽALOUDKOVÁ
KOPRODUCENTI: ROBERT KIRCHHOFF, VÍT KOMRZÝ
PRODUCENTI: MIKULÁŠ NOVOTNÝ, RADIM PROCHÁZKA

Šestihodinová esej o čtyřech částech zkoumá filozofickou optikou dějiny režimů a revolucí, vůdců a mučedníků. Koláž z osobních vzpomínek, inscenovaných výjevů a archivů kolektivní paměti srovnává pražské jaro se sametovou revolucí a ukazuje expozici, kolizi, krizi a katarzi polistopadové společnosti. Nadějí na záchranu demokracie je kreativní smích, rozpouštějící nedotknutelnost a zbytnělá ega představitelů státních institucí. Internet osvobozuje společnost od zastupitelů jako nefunkčního mezičlánku, který brání přímé komunikaci občanů s mocenskými orgány.

„Já vás vidím, dokud vás neuvidím. Jakmile vás uvidím, tak už vás nevidím.“ K. Vachek