BACKGROUND FILMS
Nezanechat stopy
Hranice
Komunismus a síť (..)
Mitsu
Zákon Helena
Slepý Gulliver
Ghoul
Cesta do Říma
Všichni mají pravdu?
Schmitke
Rodina je základ státu

  • produkujeme
  • koprodukujeme
  • zajišťujeme špičkový produkční a postprodukční servis
  • pracujeme s filmovými pobídkami, domácími i mezinárodními filmovými fondy, vysílateli a distributory
  • konzultujeme strategie vývoje projektů od literární přípravy, financování, výroby a umístění na trh