BACKGROUND FILMS

Mikuláš Novotný

Producent

CV

Mikuláš Novotný je podle European Film Promotion český Producer on the Move (2020). V roce 2012 spoluzaložil společnost Background Films, kde debutoval filmy „Cesta do Říma“ (2015, T. Mielnik) a „Resort“ (2015, M. Hrubý). Oba poprvé představil na MFF Karlovy Vary, kde o rok později usedl v porotě sekce Na východ od Západu. Vystudoval produkci na FAMU a Teorii interaktivních médií na FF MU. Absolvoval EAVE Producers Workshop, MFI Script2Film, Midpoint, International Filmmaking Academy a další. V roce 2020 představil na festivalu v Rotterdamu radikální 338 minutový opus Karla Vachka „Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie“. Věnuje se také spolupráci s mladými autory a výtvarníky. Produkoval krátký film Tomáše Janáčka „Noc s Agamou“ (2019) nebo oceňovaný „Mitsu“ (2019) Marka Thera. V současné době vyvíjí Janáčkův celovečerní debut „Nebeská tělesa“ a výpravnou komedii Tomasze Mielnika podle středověké legendy „Vyvolený“.